Nhân viên thực tập tại The Shells Hotel & Resort - Phú Quốc

Nhân viên thực tập tại The Shells Hotel & Resort - Phú Quốc

Nâng cao nghiệp vụ cho nguồn nhân lực địa phương là một tiêu chí rất quan trọng để phát triển và hoàn thiện các dịch vụ và sản phẩm du lịch tại KDL Làng Nổi Tân Lập .

Do đó định kỳ mỗi năm chúng tôi luôn có chương trình đào tạo chuyên môn và gửi các nhân viên đến làm việc & thực tập ở các khách sạn 5 sao, thuộc tập đoàn BĐS Trần Thái tại Phú Quốc.

 

 

 

 

 

Đăng ký nhận tin

Tin tức & sự kiện, chương trình khuyến mãi...

Chấp nhận thanh toán