Gian Hàng Phụ Nữ Khơi Nghiệp

Gian Hàng Phụ Nữ Khơi Nghiệp

Có thể khẳng định, thông qua hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, nhiều hội viên phụ nữ đã vượt khó vươn lên, tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, kinh doanh, khởi nghiệp, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Trên địa bàn huyên Mộc Hóa đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ tham gia khởi nghiệp đã đạt được hiệu quả. Qua đó đã tạo cơ hội, trao sức mạnh cho phụ nữ phát triển, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, mỗi chị em phụ nữ cần chủ động tích cực học hỏi, mạnh dạn để có thể tự mình thay đổi cuộc sống, trở thành tấm gương phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đăng ký nhận tin

Tin tức & sự kiện, chương trình khuyến mãi...

Chấp nhận thanh toán